Nowa usługa w naszej ofercie – Unif@ktura

_logo_uniFakturaUnif@ktura to nowa usługa w naszej ofercie umożliwiająca wystawianie klientom CERTUM PCC faktur elektronicznych przy wykorzystaniu bezpiecznych podpisów elektronicznych (używanych m. in. do wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS). Usługa dedykowana jest przedsiębiorstwom wystawiającym od kilkudziesięciu do kilkuset faktur w miesiącu.

Usługa uniF@ktura umożliwia proste i szybkie wystawianie zarówno pojedynczych, jak i większych ilości faktur elektronicznych (tzw. e-faktur) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania ich organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 133, poz. 1119). M. Rozwiązanie to obejmuje również bezpieczne doręczenie wystawionych e-faktur ich odbiorcom. UniF@ktura to wreszcie także archiwizowanie wystawianych faktur elektronicznych. Wszystko to w ramach jednej usługi, bez dodatkowych kosztów!

Usługa uniF@ktura obejmuje cały proces obsługi faktury elektronicznej:

  • wystawienie e-faktury,
  • powiadomienie Odbiorcy o wystawieniu e-faktury (e-awizo),
  • dystrybucja e-faktury do jej Odbiorcy,
  • archiwizacja e-faktury.