Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od dnia 1 lipca 2011r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny uruchomi platformę, k tóra umożliwi bankom przesyłanie danych podpisanych elektronicznie do swojego portalu. Wychodząc naprzeciw