Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z dnia 29 maja 2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Duże zmiany dotyczą formy przekazywania sprawozdań za pomocą programu BeSTi@. W