Szanowni Państwo W związku ze zmianą zgodnie z art. 34 i 34a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i