Ewidencja Pojazdów Archiwum

Do czego służy certyfikat kwalifikowany ?

Zastosowanie certyfikatu kwalifikowanego: elektroniczny kontakt z  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, np. do  podpisania deklaracji lub wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, składanie  e-deklaracji podatkowych
Czytaj więcej