Faktura elektroniczna Archiwum

Do czego służy certyfikat kwalifikowany ?

Zastosowanie certyfikatu kwalifikowanego: elektroniczny kontakt z  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, np. do  podpisania deklaracji lub wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, składanie  e-deklaracji podatkowych
Czytaj więcej

E-faktura i podpis elektroniczny

Faktura elektroniczna to faktura, którą możemy przesyłać drogą elektroniczną. Szczegóły jej wystawiania, przesyłania, przechowywania i udostępniania organom kontroli podatkowej określa rozporządzenie ministra finansów z 14 lipca 2005 r.
Czytaj więcej