W dniu 22.12.2011 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. standardów wykonywania opracowań geodezyjnych (Dz.U. Nr 263 Poz. 1572) . Dzięki niemu praca