Dawniej dokument podpisywało się zwykłym długopisem kreśląc określone znaki na papierze. Najczęściej znakami tymi są imię i nazwisko osoby podpisującej. Ustalenie autentyczności dokumentu polega na porównaniu złożonego pod