Aplikacje mobilne do podpisu elektronicznego

Coraz bardziej popularne tablety wymusiły na producentach podpisów elektronicznych przygotowanie oprogramowania do składania podpisów przy wykorzystaniu takich urządzeń. Na razie dostępne są programy do podpisywania dokumentów za pomocą podpisów niekwalifikowanych zapisanych w postaci pliku lub na karcie kryptograficznej. Z podpisami kwalifikowanymi należy jednak poczekać, gdyż brakuje jeszcze oprogramowania Mobile CardManager  (aplikacja dostępne będzie wkrótce). Oprogramowanie działa pod kontrolą systemu ANDRIOD 3.1+. Dla użytkowników podpisów zapisanych na karcie wymagany będzie najpewniej ANDRIOD 4.0, gdyż większość czytników kart kryptograficznych ma sterowniki dopiero do tej wersji systemu.

MobileSign® to  narzędzie do prostego i szybkiego składania podpisu elektronicznego z poziomu tabletu lub smartfonu.  Pozwala ono w prosty i intuicyjny sposób podpisać dowolne pliki (np. dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, zdjęcia, filmy, grafiki). Podpisywanie dokumentów jest najpewniejszym i najbezpieczniejszym sposobem przekazywania plików poprzez internet. Dokumenty podpisane za pomocą podpisu elektronicznego dają gwarancję autentyczności źródło pochodzenia oraz jej integralności czyli ochrony przed zmianą przez nie powołane osoby.  Program ten jest dedykowany dla tych użytkowników tabletów, którym zależy na bezpieczeństwie i wiarygodności przesyłki. Pomimo, że producentem oprogramowania jest Unizeto Technologies, obsługuje ono nie tylko podpisy CERTUM, ale również podpisy wystawione przez innych dostawców. Program MobileSign umożliwia podpisywania dokumentów w formacie PDF (PAdES) a ponadto ma możliwość dodawania graficznej wizualizacji e-podpisu. Grafika wykorzystywana w tym celu należy wcześniej przygotować i nazwę pliku z tą grafiką należy podać w konfiguratorze programu. Aby zainstalować program MobileSign, na tablecie trzeba ściągnąć z internetu i zapisać na karcie pamięci plik instalacyjny aplikacji (w obecnej wersji jest to plik MobileSign_2.0.4b28.apk). Program współpracuje z podpisami w postaci pliku i na karcie kryptograficznej.

Plikowy magazyn kluczy
Jeśli dysponujemy certyfikat z kluczami w postaci pliku należy go umieść w magazynie plikowym. W tym celu plik z podpisem (w formacie BKS lub PFX) należy skopiować na kartę pamięci tabletu. Wymagane jest, aby w magazynie BKS hasło dostępu do magazynu kluczy, było takie samo, jak hasło dostępu do kluczy prywatnych. W programie konfiguracyjnym należy już tylko wskazać ścieżkę do odpowiedniego magazynu kluczy i możemy podpisywać dokumenty z naszego tabletu.

Podpis na karcie kryptograficznej
Karta kryptograficzna nie jest konieczna do podpisywania dokumentów, jednakże niektórzy posiadają certyfikat niekwalifikowany zapisany na karcie. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy do posiadany czytnika kart są sterowniki pod ANDROID-a. Oczywiście w celu podłączenia czytnika USB należy użyć odpowiedniego kabla USB. Plik instalacyjny aplikacji MobileSign  (APK) oraz plik magazynu kluczy należy skopiować na kartę pamięci. Należy upewnić się, iż w ustawieniach urządzenia: Ustawienia->Aplikacje zaznaczona jest opcja Nieznane źródła, pozwalająca instalować na nim aplikacje niepochodzące z Play Market (Android Market). Następnie należy uruchomić plik MobileSign.apk. Instalator zapyta o dostęp aplikacji do karty pamięci – w celu zainstalowania, należy potwierdzić.

Podpisywanie dokumentów
Podpisywanie plików jest prostą czynnością. z menu MobileSign  należy wybrać opcję podpisywanie, następnie wskazać plik do podpisu klikając: Wybierz… i zatwierdzić wybór przyciskiem: Podpisz (należy podać hasło do plikowego magazynu kluczy, lub PIN do karty kryptograficznej).

Druga z aplikacji dostępną do tabletów jest MobileWebNotarius. Służy on do weryfikacji podpisu elektronicznego w chmurze, bez dodatkowego obciążania zasobów urządzenia mobilnego. Weryfikowany dokument jest przesyłany pocztą elektroniczną do serwerów WebNotarius, gdzie sprawdzana jest poprawność i parametry e-podpisu. Odpowiedź jest przekazywana w zwrotnej wiadomości e-mail, w której podana jest szczegółowa informacja  o ważności podpisu  i rodzaju użytego certyfikatu. Obie aplikacje są bezpłatne i w pierwszej kolejności zostały przygotowane na najpopularniejsze obecnie tablety wyposażone w system operacyjny Android.  Aktualnie Unizeto Technologies pracuje również nad wersjami dla platformy iOS.