BADE – Bezpieczne Archiwum Dokumentów Elektronicznych

bade_mini Coraz powszechniej stosowane dokumenty elektroniczne wymagają właściwego, najczęściej zgodnego z zapisami prawnymi, przechowywania i archiwizowania. Rozwiązaniem jest system informatyczny – oprogramowanie obsługujące w sposób łatwy i przyjemny, to w sumie złożone, zadanie.

Jest nim BADE – Bezpieczne Archiwum Dokumentów Elektronicznych. System archiwizujący pliki komputerowe podpisane cyfrowo. Takie pliki, ze względu na swą wartość dowodową, podlegają procesom zapewniającym dokumentowi ważność nawet po upływie ważności certyfikatów.

Więcej informacji:
ico_pdf