BESTIA lubi podpis elektroniczny CERTUM

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z dnia 29 maja 2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Duże zmiany dotyczą formy przekazywania sprawozdań za pomocą programu BeSTi@. W myśl tego projektu rozporządzenia od 1 września 2012 jednostka budżetowa zamiast wersji papierowej będzie przesyłać podpisane elektronicznie podpisem kwalifikowanym wydruki sprawozdań w formacie PDF. Sprawozdania składane w formie elektronicznej w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa podpisywane będą przez głównego księgowego i kierownika jednostki. Dlatego też jednostki, które nie posiadają jeszcze podpisów kwalifikowanych dla osób zobowiązanych do podpisywania sprawozdań muszą takie podpisy zakupić. Jako Autoryzowany Partner UNIZETO Technology wydajemy podpisy kwalifikowane CERTUM w ciągu 24 godzin (podpisy kwalifikowane CERTUM współpracują z systemem BeSTi@). Na życzenie dojeżdżamy do Klienta i załatwiamy formalności u niego na miejscu.