Błąd 1015 podczas podpisywania aneksu do umowy przy odnawiania certyfikatu kwalifikowanego

Aneks_do_umowy Jeżeli przy podpisywaniu aneksu do umowy podczas odnawiania certyfikatu kwalifikowanego – oznacza to, że został zablokowany kod PIN w profilu bezpiecznym na Twojej karcie kryptograficznej. W takim przypadku należy uruchomić program proCertum CardManager, w zak ładce „Profil bezpieczny” wybrać „Nowy Pin” i wpisać przydzielony państwu kod PUK oraz nowy kod PIN.

UWAGA! 3-krotne, błędne wpisanie kodu PUK trwale i nieodwracalnie blokuje kartę kryptograficzną.