Certyfikaty kwalifikowane Unizeto mają status certyfikatów zaufanych

Zaufany8    stycznia 2010 roku, o publikowany został raport potwierdzający zgodność kwalifikowanych usług certyfikacyjnych świadczonych przez Unizeto Technologies SA ze światowymi standardami WebTrust określonymi przez organizację AICPA/CICA. Tym samym nasze CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji – jako jedyny polski urząd certyfikacji – znalazło się w bardzo wąskim gronie globalnie zaufanych centrów certyfikacji, świadczących kwalifikowane usługi związane z podpisem elektronicznym.