Certyfikaty kwalifikowane Unizeto mają status certyfikatów zaufanych

Zaufany8    stycznia 2010 roku, opublikowany został raport potwierdzający zgodność kwalifikowanych usług certyfikacyjnych świadczonych przez Unizeto Technologies SA ze światowymi standardami WebTrust określonymi przez organizację AICPA/CICA. Tym samym nasze CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji – jako jedyny polski urząd certyfikacji – znalazło się w bardzo wąskim gronie globalnie zaufanych centrów certyfikacji, świadczących kwalifikowane usługi związane z podpisem elektronicznym.