Co oznacza błąd 1029 podczas podpisywania aneksu ?

CERTYFIKAT_CERTUM_ODNOWIENIE2Błąd 1029 podczas podpisywania aneksu do umowy podczas odnawiania podpisu elektronicznego oznacza problem z modułem uwierzytelniającym. Problem ten dotyczy zestawów CERTUM mini. Prosimy o sprawdzenie poprawności podłączenia wszystkich czytników, oraz ich odczytu w aplikacji proCertum CardManager. Niewykluczona jest też konieczność aktualizacji sterowników do czytnika kart kryptograficznych.