Co to jest lista CRL ?

CRL2Lista CRL (CRL, ang. Certificate Revocation List) gromadzi dane o certyfikatach, które uległy odwołaniu. Odwołanie certyfikatu następuje z różnych przyczyn – zwykle na wniosek właściciela certyfikatu, choć w niektórych przypadkach odwołanie certyfikatu może nastąpić na wniosek Urzędu Certyfikacji.

Centrum Certyfikacji na każdej liście CRL umieszcza datę wydania następnej listy unieważnionych certyfikatów. W programie Płatnik data wydania przez CA nowej listy CRL znajduje się w polu Data następnej aktualizacji w szczegółach listy CRL. Dedykowane dla programu Płatnika listy CRL są ważne jeden tydzień. Listy CRL wystawiane przez upoważnione centra certyfikacji mają różne okresy ważnaści. W zależności od Centrum Certyfikacyjnego wydawane listy CRL mają ważność 1 dzień lub 1 godzinę.