Do czego służy certyfikat kwalifikowany ?

podpis_zast

Zastosowanie certyfikatu kwalifikowanego:

 • elektroniczny kontakt z  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, np. do  podpisania deklaracji lub wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 • składanie  e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl);
 • w kontaktach prawnych drogą internetową nadawanie  mocy prawnej dokumentom, np. przy upoważnieniach elektronicznych w ZUS,
 • wystawianie faktur w formie elektronicznej,
 • zawieranie umów  cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • podpisywanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji  Finansowej,
 • uzyskiwanie wypisów elektronicznych wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru  Sądowego,
 • składanie e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • możliwość uczestniczenia w   przetargach i aukcjach elektronicznych,
 • zgłaszanie zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych   drogą elektroniczną,
 • podpisywanie urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.