E-faktura i podpis elektroniczny

imagesCAXMQNXC

Faktura elektroniczna to faktura, którą możemy przesyłać drogą elektroniczną. Szczegóły jej wystawiania, przesyłania, przechowywania i udostępniania organom kontroli podatkowej określa rozporządzenie ministra finansów z 14 lipca 2005 r. Wykorzystać do tego można techniki łączności przewodowej, radiowej, technologii optycznych a także innych środków elektromagnetycznych.

Główne zasady dotyczące e-faktury to: konieczność stosowania podpisu elektronicznego, wyrażenie zgody przez odbiorcę faktury na otrzymywanie faktury elektronicznej, cofnięcie zgody przez odbiorcę na otrzymywanie faktury w wersji elektronicznej, faktury korygujące i duplikaty przesyłane w wersji elektronicznej, przechowywanie faktur (w sposób umożliwiający dostęp organom podatkowym, które powinny być także poinformowane o miejscu ich przechowywania).