e-Notarius – sprawdzenie podpisu elektronicznego

imagesCAXMQNXCPrzepisy prawne regulujące stosowanie podpisu elektronicznego w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie umożliwiają wykorzystywanie różnych standardów i technologii przy jego składaniu. Powyższe ma wpływ na ilość metod i programów weryfikujących podpis elektroniczny niosąc za sobą utrudnienia – nie każdy bowiem ma w danej chwili dostęp do odpowiedniego programu i weryfikacja podpisu złożonego przez kontrahenta staje się uciążliwa lub niemożliwa.

Z tych powodów zalecamy korzystanie z usługi kwalifikowanej e-Notarius świadczonej przez CERTUM PCC jako Urząd Walidacji.
Kwalifikowana usługa e-Notarius zapewnia:

  • proste i wiarygodne sprawdzenie poprawności podpisu (-ów) elektronicznego,
  • weryfikację statusu certyfikatu (-ów) klucza publicznego, związanych z podpisem lub podpisami.

Usługa jest przeznaczona dla użytkowników podpisu elektronicznego, w tym także tych, którzy chcą zautomatyzować proces sprawdzenia (walidacji) dokumentów elektronicznych weryfikowanych za pomocą różnych certyfikatów i zapisanych w różnych formatach (ale zgodnych z rozporządzeniem w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego). (Dz.U. 2002 Nr 128, Poz. 1094).

Usługa e-Notarius do celów niekomercyjnych w zakresie sprawdzenia podpisów weryfikowanych za pomocą polskich certyfikatów kwalifikowanych jest dostępna bez umowy, a więc i  bez kosztów.