Elektroniczne dostarczanie pism sądowych

W dniu 6 czerwca 2013 r. weszły w życie nowe zasady doręczeń pism sądowych – podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 600).   Co do zasady doręczeń pism sądowych dokonuje się za pośrednictwem:

  • operatorów pocztowych,
  • osób zatrudnionych w sądzie (najczęściej jest to ktoś z sekretariatu),
  • komornika,
  • sądowej służby doręczeniowej (komórka organizacyjna w danym sądzie)

Osoby dokonujące doręczeń w imieniu podmiotów wymienionych w pkt 1-4, zwane tzw. „doręczającym” (czyli np. listonosz, kurier, itp.), potwierdzają fakt odebrania przez adresata przesyłki poleconej na elektronicznym formularzu potwierdzenia odbioru – jest w nim rubryka, którą wypełnia doręczający. Formularz ten, po podpisaniu na tablecie przez adresata przesyłki, doręczający opatruje go podpisem elektronicznym i nie później niż następnego dnia roboczego przekazuje do systemu teleinformatycznego.   Z przepisów wynika jasno, że osoby wykonujące funkcje w charakterze „doręczającego” muszą posiadać podpis elektronicznym, bo to one podpisują formularz potwierdzenia odbioru.   Uwaga: rozporządzenie nie obliguje operatorów pocztowych i nadawców (sądy) do posiadania od 6 czerwca tabletów i podpisu elektronicznego przez wszystkie osoby dokonujące doręczeń (Par. 13a ust. 1 rozporządzenia rozpoczyna się od zwrotu „jeżeli warunki techniczne sądu wysyłającego oraz operatora na to pozwalają…”).

W związku z tymi zmianami przygotowaliśmy promocję dla objętych rozporządzeniem grup docelowych.

Zakres promocji:

Zestawy objęte promocją:

  • Zestaw CERTUM Standard z certyfikatem na 1 rok w cenie 199 zł netto
  • Zestaw CERTUM Standard z certyfikatem na 2 lata w cenie 219 zł netto
  • Zestaw CERTUM Mini z certyfikatem na 1 rok w cenie 209 zł netto
  • Zestaw CERTUM Mini z certyfikatem na 2 lata w cenie 229 zł netto

Czas trwania promocji: Obowiązuje od 11.07.2013 do odwołania.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.