Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) – wkrótce w naszej ofercie

imagesCAFG0KE4Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) jest usługą świadczoną w formie outsourcingu, bazującą na kwalifikowanej usłudze „poświadczenia przedłożenia i odbioru” (DA – Delivery Authority), wpisanej do rejestru kwalifikowanych usług certyfikacyjnych prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. EUP został przygotowany z myślą o tych instytucjach, które chcą powierzyć administrację systemu wyspecjalizowanej firmie, w szczególności kwalifikowanemu centrum certyfikacji (bo np. nie posiadają odpowiednio przygotowanej kadry lub wystarczającej infrastruktury lokalowo-technicznej).