Jak unieważnić certyfikat kwalifikowany ?

 

podpis_uniewaznienie_1

Certyfikat kwalifikowany można unieważnić:

  • kontaktując się z naszym operatorem pod numerem telefonu: +48 91 4801-360,
  • w najbliższym Punkcie Rejestracji,
  • wysyłając wniosek faxem pod numer +48 91 4801-360.

Certyfikat kwalifikowany uniwersalny zwierający dane Subskrybenta, może zostać unieważniony tylko na jego wniosek. Certyfikat kwalifikowany z dodatkowymi danymi może zostać unieważniony zarówno przez Subskrybenta jak i przez upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu.

UWAGA!  W przypadku zgłoszenia unieważnienia certyfikatu kwalifikowanego z dodatkowymi danymi przez upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu, wymagane będzie zweryfikowanie zarówno danych Subskrybenta jak i danych upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu. Przed przystąpieniem do unieważnienia prosimy o przygotowanie niezbędnych dokumentów zawierających informacje, które zostały podane w trakcie procesu wydawania certyfikatu kwalifikowanego.