Jak wysłać deklarację PIT przez internet ?

PIT

 

Aby wysyłać deklaracje PIT poprzez internet należy:

 

 

 • zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej (na formularzu UPL-1)
 • Przygotować komputer do wysyłania dokumentów elektronicznych
 • Wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i wybrać odpowiedni formularz PIT
 • Wypełnić formularz
 • Podpisać formularz kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • Pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Wymagania sprzętowo-techniczne:

 • Komputer z Windows (2000, XP lub Vista) i dostęp do internetu
 • Kwalifikowany podpis elektronicznym (z czytnikiem kart)
 • Adobe Reader w wersji 8.1.2 lub wyższa (darmowy program)
 • Wtyczka do programu Adobe Reader (pobrana ze strony www.e-deklaracje.gov.pl)
 • Formularze interaktywne (pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl)

Firma Informatyczna ELPRO-Bis pomoże Państwu w przygotowaniu się do wysyłania deklaracji VAT poprzez internet.

Poniżej lista deklaracji PIT, które można przesyłać przez internet:

PIT-6 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6L Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok
PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągnietego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L za 2008 Zeznanie o wysokości osiągnietego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągnietego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 za 2008 Zeznanie o wysokości osiągnietego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągnietego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8AR Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8S Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
PIT-11 Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11K Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot nie będący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-14 Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego – wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzacz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
PIT-16 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16 Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-19A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-23 Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-40 Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (w trakcie roku)
PIT-R Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
IFT-1 Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania [Information on revenue (income) derived by nonresident natural person]
IFT-1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania [Information on revenue (income) derived by nonresident natural person]
IFT-3 Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy [Information of revenue (income) derived by beneficial owner or intermediary agent]
IFT-3R Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy [Information of revenue (income) derived by beneficial owner or intermediary agent]