Jak wysłać deklarację VAT przez internet ?

VAT

 

Aby wysyłać deklaracje VAT poprzez internet należy:

 • zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej (na formularzu UPL-1)
 • Przygotować komputer do wysyłania dokumentów elektronicznych
 • Wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i wybrać odpowiedni formularz VAT
 • Wypełnić formularz
 • Podpisać formularz kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • Pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Wymagania sprzętowo-techniczne:

 • Komputer z Windows (2000, XP lub Vista) i dostęp do internetu
 • Kwalifikowany podpis elektronicznym (z czytnikiem kart)
 • Adobe Reader w wersji 8.1.2 lub wyższa (darmowy program)
 • Wtyczka do programu Adobe Reader (pobrana ze strony www.e-deklaracje.gov.pl)
 • Formularze interaktywne (pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl)

Firma Informatyczna ELPRO-Bis pomoże Państwu w przygotowaniu się do wysyłania deklaracji VAT poprzez internet.

Poniżej lista deklaracji VAT, które można przesyłać przez internet:

VAT-R Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-REF Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim
VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług od stycznia 2010 r.
VAT-7D Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-9 Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-9M Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-10 Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
VAT-11 Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-12 Deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-21 Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-23 Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-24 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
VAT-UE Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
VAT-UEK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
VAT-Z Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług