Jaka jest różnica pomiędzy numerami PIN i PUK ?

Podpis_elektroniczny2Numer PIN zabezpiecza klucz prywatny przechowywany na karcie i jest podawany zawsze, gdy składany jest bezpieczny podpis elektroniczny na dokumentach.

Numer PUK służy do odblokowania karty w przypadku jej zablokowania poprzez trzykrotne podanie błędnego kodu PIN.

UWAGA: trzykrotne błędne podanie PUK powoduje całkowite zablokowanie karty, co wią że się z koniecznością wydania nowego certyfikatu kwalifikowanego na nowej karcie kryptograficznej – w tym celu należy zakupić Zestaw CERTUM bez czytnika i ponownie dokonać aktywacji karty.