Jak przedłużyć termin składania deklaracji VAT-UE ?

flaga_unia_polska_pap650W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2010 r. podatnicy zostali zobowiązani do składania takich deklaracji za okresy miesięczne do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składana jest informacja. W niektórych jednak przypadkach podatnicy mogą nadal składać deklaracje kwartalne. Informacje podsumowujące można również składać drogą elektroniczną przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu (ewentualnie kwartale), za który jest składana.