Kwalifikowanego znacznika czasu – Obowiązek ustawowy dotyczący sektora medycznego

czas Szanowni Państwo !

 W związku z dużym zainteresowaniem w ostatnim czasie usługą znakowania czasem przez instytucje medyczne, takie jak: Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, szpitale, prywatne przychodnie medyczne oraz gabinety medyczne pragniemy przedstawić swoją ofertę:
 
 Kwalifikowany znacznik czasu (urzędowy) – usługa świadczona w formie outsourcingu, polegająca na znakowaniu dokumentów/danych/zdarzeń czasem „urzędowym”, wywołująca skutki prawne daty pewnej (urzędowego poświadczenia dnia dokonania danej czynności).