Podpis elektroniczny do kontaktów banków z BFG

bfg

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od dnia 1 lipca 2011r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny uruchomi platformę, k tóra umożliwi bankom przesyłanie danych podpisanych elektronicznie do swojego portalu. Wychodząc naprzeciw potrzebom banków zapraszamy do skorzystania ze specjalnej oferty umożliwiającej zakup zestawu Multibox, składającego się z zestawu do podpisu elektronicznego oraz certyfikatu niekwalifikowanego zaufanego.

Na mocy  przepisów banki objęte systemem gwarantowania zobowiązane są do przekazywania okresowych informacji i raportów niezbędnych do wykonywania zadań funduszu.

Są to następujące informacje:

  • Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych,
  • Informacje o podstawach obliczania oraz o wysokościach funduszy ochrony środków gwarantowanych w zrzeszonych bankach spółdzielczych,
  • Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości obowiązkowej opłaty rocznej,
  • Informacja o podstawie obliczania oraz o kwotach obowiązkowej opłaty rocznej zrzeszonych banków spółdzielczych,
  • Informacje o wartości wierzytelności deponentów oraz o wartości środków gwarantowanych przez BFG,
  • Informacje o sumie zgromadzonych środków pieniężnych oraz o sumie wymogów kapitałowych,
  • Informacje o zamiarze przygotowania, przygotowaniu lub o realizacji programu postępowania naprawczego.