Mój certyfikat kwalifikowany wygasł, czy mogę go odnowić ?

unizetoNie, odnowieniu podlegają jedynie ważne certyfikaty kwalifikowane, ponieważ podczas procesu odnowienia, konieczne jest złożenie podpisu elektronicznego pod Aneksem do Umowy z Subskrybentem. W takim przypadku należy uzyskać kolejny certyfikat.

W celu uzyskania kolejnego certyfikatu kwalifikowanego:

  • w przypadku Subskrybentów posiadających karty z numerem 16-cyfrowym, należy zakupić Kartę Aktywacyjną „Certyfikat kwalifikowany dla posiadaczy kart cryptoCertum”, która pozwoli na pobranie kolejnego certyfikatu kwalifikowanego dla posiadanej karty kryptograficznej. Na jedną kartę kryptograficzną można uzyskać łącznie do 3 certyfikatów kwalifikowanych (wliczając w to certyfikaty, które zostały wcześniej usunięte/unieważnione) wydanych dla tego samego Subskrybenta.
  • w przypadku Subskrybentów posiadających karty z numerem 8-cyfrowym, należy zamówić usługę „Wymiana karty kryptograficznej dla posiadaczy certyfikatu kwalifikowanego”, która pozwoli na uzyskanie nowej karty kryptograficznej, na którą będzie istniała możliwość uzyskania nowego certyfikatu kwalifikowanego.

Zakupu możecie Państwo dokonać w Punkcie Potwierdzenia Tożsamości CERTUM, mieszczącym się w Kaliszu przy ulicy Sukienniczej 2. W obu powyżej opisanych przypadkach niezbędna będzie weryfikacja tożsamości oraz dostarczenie do CERTUM PCC, wszystkich wymaganych w procesie certyfikacyjnym dokumentów formalnych.