Oferta specjalna dla Jednostek Organizacyjnych

Szanowni Państwo

W związku ze zmianą zgodnie z art. 34 i 34a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz  § 4 rozporządzenia, nastąpiły zmiany w zakresie zgłaszania kandydatów.
Zgłoszenie kandydatów uprawnionych do uzyskania stopnia doktora następuje w formie elektronicznej.
Jednostka Organizacyjna zgłasza kandydatów poprzez zalogowanie się do systemu informatycznego. Zgłoszenia muszą być potwierdzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
Właścicielem podpisu elektronicznego może być:
– dziekan lub prodziekan
– dyrektor jednostki lub jego zastępca (dotyczy instytutów PAN i instytutów badawczych).

Jednostki Organizacyjne powinny zgłaszać kandydatów od 1 do 30 września 2012r.
Podpis elektroniczny jest wymagany do komunikacji w obrębie CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW.

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę przeznaczoną dla Jednostek Organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia doktora.

Nazwa zestawu Zestaw Certum Standard Zestaw Certum Mini
Zawartość zestawu

  • Certyfikat kwalifikowany
  • Karta kryptograficzna
  • Płyta z oprogramowaniem
  • Czytnik USB
  • Instrukcja obsługi

  • Certyfikat kwalifikowany
  • Mini karta kryptograficzna
  • Płyta z oprogramowaniem
  • Czytnik mini USB
  • Instrukcja obsługi
Rodzaj czytnika Czytnik kart ACS ACR38 USB Czytnik kart ACS ACR38T Plug-in
Okres ważności 1 rok 2 lata 1 rok 2 lata
Cena zestawu 219 zł netto 259 zł netto 229 zł netto 269 zł netto