Płatnik nie można odnaleźć certyfikatu

podpis_d W Płatniku często pojawiającym się problemem jest błąd polegający na tym, że program nie może odnaleźć certyfikatu i klucza prywatnego, potrzebnego do odszyfrowania, chociaż wszystkie certyfikaty są dobrze zainstalowane.

Pomocne w rozwiązaniu tego problemu jest dodanie przystawki Certyfikaty do programu MMC i próba usunięcia certyfikatu. Do wykonania tej procedury jest wymagana przynależność użytkownika do grupy Użytkownicy lub Administratorzy lokalni. Dodajemy przystawkę Certyfikaty do programu MMC dla konta użytkownika,

  • uruchamiamy program mmc,
  • w menu Plik klikamy Dodaj/Usuń przystawkę,
  • w obszarze Dostępne przystawki klikamy Certyfikaty,
  • klikamy przycisk OK i zapisujemy przystawkę,

Aby dodać przystawkę dla konta komputera lub usługi wykonujemy takie same kroki, jedynie musimy zaznaczyć Konto komputera lub usługi,

Aby usunąć certyfikat otwieramy Przystawkę Certyfikaty, wykonujemy jedną z następujących procedur: jeśli jest włączony tryb widoku Logiczne magazyny certyfikatów, w drzewie konsoli klikamy pozycję Certyfikaty. Jeśli jest włączony tryb widoku Cel certyfikatu, w drzewie konsoli klikamy pozycję Cel. W okienku klikamy na certyfikat do usunięcia, w menu Akcja klikamy Usuń, klikamy Tak jeżeli chcemy usunąć trwale certyfikat.

Przed wykonaniem w/w operacji zalecamy zrobienie kopię bezpieczeństwa.