Podpis elektroniczny dla CEIDG od 1 lipca 2011.

urzad2

Z dniem 1 lipca 2011r. wchodzą w życie przepisy dotyczące utworzenia Centralnego Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej CEIDG.

Do zadań CEIDG będzie należało:

  • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, (wpis, zmiana, zawieszenie, wypis)
  • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotów w zakresie wskazanym w ustawie,
  • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną informację Krajowego Rejestru Sądowego,
  • umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Każdy urzędnik wykonujący czynności związane z ewidencją działalności gospodarczej będzie musiał do dnia 1 lipca 2011 zaopatrzyć się w kwalifikowany podpis elektroniczny. Nasza firma jako Autoryzowany Partner UNIZETO Technologies S.A. dostarcza takie podpisy. Nasi pracownicy na życzenie dojeżdżają na miejsce do Klienta – dostarczą zestaw do podpisu CERTUM, aktywują podpis, sporządzają umowę oraz potwierdzają tożsamość. Podpis elektroniczny otrzymacie Państwo w ciągu 24 godzin.