Podpis elektroniczny dla geodetów

geodeta0      W dniu 22.12.2011 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. standardów wykonywania opracowań geodezyjnych (Dz.U. Nr 263 Poz. 1572) . Dzięki niemu praca geodety ma być łatwiejsza, nowocześniej sza i dokładniejsza. Rozporządzenie nakłada jednak na geodetów dodatkowe obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek posiadania podpisu elektronicznego. Na mocy §29 ust. 6 dokumenty przekazywane do PZGiK (państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny) muszą opatrzone podpisem elektronicznym. W naszej firmie uzyskacie Państwo podpis elektroniczny w 24 godziny.