Podpis elektroniczny dla lekarzy i pielęgniarek

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że od 1 stycznia 2013r. wszystkie wnioski dotyczące praktyki lekarskiej, lekarz musi składać w postaci elektronicznej. Obowiązek wynika  z §14 i §18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Zastosowanie podpisu elektronicznego w branży medycznej:

  • wpis i zmiany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (praktyka lekarska),
  • podpisywanie dokumentacji medycznej,
  • komunikacja w obrębie platformy ePUAP,
  • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
  • korespondencja z urzędami administracji publicznej,
  • kontakty drogą elektroniczną z ZUSem,
  • składanie wniosków i pozyskiwanie wypisów do KRSu,
  • podpisywanie faktur elektronicznych,
  • składanie e-deklaracji podatkowych.

W związku z powyższym firma ELPRO-BIS Sp. z o. o. przygotowało dla Państwa ofertę specjalną na zestawy podpisu kwalifikowanego, dedykowaną lekarzom, pielęgniarkom, położnym oraz innym podmiotom medycznym:

Zestaw CERTUM Standard z certyfikatem na 1 rok – 220,50 zł
Zestaw CERTUM Standard z certyfikatem na 2 lata – 268,20 zł
Zestaw CERTUM Mini z certyfikatem na 1 rok – 232,65 zł
Zestaw CERTUM Mini z certyfikatem na 2 lata – 274,05 zł

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta obowiązuje w dniach od 5.04.2013 r. do 4.05.2013 r.