Podpis elektroniczny w kantorach

giif2Kantory wymiany walut mają obowiązek przesyłania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) informacji o transakcjach, których wartość przekracza 15000 Euro lub takich, co do których okoliczności wskazują, że środki służące do jej przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Wdrożony system informatyczny umożliwia przesyłanie do GIIF sprawozdań w formie elektronicznej. Przesyłane dane muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który z mocy ustawy o podpisie elektronicznym jest równoważny podpisom własnoręcznym.

Do przesyłania raportów do GIIF, niezbędny jest zestaw do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych. W skład takiego zestawu wchodzą następujące elementy:

  • certyfikat kwalifikowany
  • karta kryptograficzna
  • czytnik kart kryptograficznych

Firma nasza jest Autoryzowanym Partnerem UNIZETO Technologies S.A. Wydajemy kwalifikowane podpisy CERTUM. U nas podpis elektroniczny uzyskacie Państwo w ciągu 24 godzin.