Podpis elektroniczny w Krajowym Rejestrze Sądowym

krs2Od 1 stycznia 2007 r. Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło przeglądanie podstawowych informacji zawartych w Krajowym Rejestrzę Sądowym przez internet. Możliwe jest również składania wniosków rejestrowych, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej informacji KRS na formularzach udostępnionych przez portal.

Portal dostępny jest pod adresem: http://www.ms.gov.pl/krs/krs.php.