Podpis elektroniczny w Zakładach Opieki Zdrowotnej

nzoz2Od 28 czerwca 2007 r. wszystkie Zakłady Opieki Zdrowotnej mają możliwość sporządzania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 ).

Dzięki temu zapisowi otwierają się przed Państwem zupełnie nowe możliwości. Oto główne korzyści wynikające z przejścia na formę elektroniczną:

  • rezygnacja z systemu prowadzenia podwójnej dokumentacji medycznej,
  • znaczące uproszczenie archiwizacji,
  • usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów,
  • zmniejszenie czaso- i pracochłonności,
  • obniżenie kosztów funkcjonowania,
  • przewaga konkurencyjna nad mniej nowoczesnymi jednostkami.