Przeniesienie certyfikatu kwalifkowanego

e-podpis-300x150

Od dnia 03.06.2009 r. w ofercie PPT CERTUM ELPRO-Bis dostępna jest nowa usługa – Przeniesienie certyfikatu kwalifikowanego.

Usługa dedykowana jest dla wszystkich posiadaczy certyfikatów kwalifikowanych, wydanych przez dowolne kwalifikowane Centrum Certyfikacji na świecie. W ramach usługi klient otrzyma certyfikat kwalifikowany wydany przez CERTUM PCC na nowej karcie kryptograficznej.

Klient może przenieść swój certyfikat kwalifikowany do CERTUM za pośrednictwem naszej firmy mieszczącej się w Kaliszu przy ulicy Sukienniczej 2. W trakcie procesu przeniesienia certyfikatu kwalifikowanego do CERTUM, wymagana bę dzie weryfikacja tożsamości Klienta.