Przetargi i aukcje elektroniczne

licytacja2  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) wprowadza możliwość przeprowadzania przetargów i aukcji drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 78 niniejszej ustawy oferty składane podczas elektronicznych przetargów i aukcji powinny być opatrywane, bezpieczny m podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Oferenci występujący podczas takiej aukcji lub przetargu powinni zaopatrzyć się w naszej firmie w zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, tj:

  • certyfikat kwalifikowany
  • karta kryptograficzna
  • czytnik kart kryptograficznych

Nasza firma wydaje kwalifikowane podpisy elektroniczne w ciągu 24 godzin !!!