Składanie deklaracji przez ePUAP

epuapePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to system, który w założeniu ma umożliwiać załatwienie różnych spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dzięki systemowi przedstawiciele podmiotów publicznych mają udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Aby móc z niego skorzystać trzeba założyć konto na platformie ePUAP. System ten miał również służyć do przesyłanie deklaracji do Urzędów Skarbowych (e-Deklaracje). Do dnia dzisiejszego ta platforma nie spełnia jednak swojego zadania.

Z wyjaśnień Ministra Finansów (źródło) wynika, że deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP. Deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być podpisane:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (np. podpisem kwalifikowanym CERTUM) – do dokumentów składanych przez osoby fizyczne i inne podmioty,
  • danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) – do dokumentów składanych prze osoby fizyczne.

Deklaracje i informacje podatkowe można składać drogą elektroniczną wyłącznie do systemu e-Deklaracje:

  1. Za pośrednictwem  bramki e-Deklaracje – korzystając z:
  •  formularzy zamieszczonych na Portalu Podatkowym,
  • aplikacji e-Deklaracje Desktop,
  • bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przy wykorzystaniu odpowiednich modułów dostarczanych przez producentów oprogramowania,
  • oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.
  1. Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), która przeznaczona jest do składania dokumentów zbiorczych: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, korzystając z:
  • systemów finansowo-księgowych podatnika tzn. odpowiednich modułów dostarczanych przez producentów oprogramowania,
  • oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów przygotowaliśmy specjalna ofertę na kwalifikowane podpisy elektroniczne do składania deklaracji podatkowych poprzez system e-Deklaracje. U nas zestaw do podpisu nabędziecie Państwo „od ręki” a podpis kwalifikowany uzyskacie w trybie ekspresowym. Zapraszamy do PPT CERTUM mieszczącego się w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 2, tel. (62) 76-76-999.