Zestaw Certum Standard

Podpis elektroniczny i ePUAP

Co to jest ePUAP ?

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to system, który w założeniu ma umożliwiać załatwienie różnych spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dzięki systemowi przedstawiciele podmiotów publicznych (urzędy, sądy, Starostwa) mają udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Aby móc z niego skorzystać trzeba założyć konto na platformie ePUAP. Można też do platformy ePUAP zalogować się za pomoca kwalifikowanego podpisu elektronicznego CERTUM. Ponadto system ten służy do przesyłanie deklaracji do Urzędów Skarbowych (e-Deklaracje).

ePUAP

Wysyłka deklaracji ePUAP i podpis elektroniczny

Z wyjaśnień Ministra Finansów wynika, że deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP. Deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być podpisane:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (np. kwalifikowanym podpisem elektronicznym CERTUM) – do dokumentów składanych przez osoby fizyczne i inne podmioty,
 • danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) – do dokumentów składanych prze osoby fizyczne.

Dlatego deklaracje i informacje podatkowe można składać drogą elektroniczną wyłącznie do systemu e-Deklaracje:

 • Za pośrednictwem  bramki e-Deklaracje – korzystając z:
  • formularzy zamieszczonych na Portalu Podatkowym,
  • aplikacji e-Deklaracje Desktop,
  • bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przy wykorzystaniu odpowiednich modułów dostarczanych przez producentów oprogramowania,
  • oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.
 • Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), która przeznaczona jest do składania dokumentów zbiorczych: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, korzystając z:
  • systemów finansowo-księgowych podatnika tzn. odpowiednich modułów dostarczanych przez producentów oprogramowania,
  • oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.

Oferta na podpisy elektroniczne CERTUM

Certum Mini - kwalifikowany podpis elektroniczny

Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów przygotowaliśmy specjalna ofertę na kwalifikowane podpisy elektroniczne do składania deklaracji podatkowych poprzez system e-Deklaracje. U nas zestaw do podpisu nabędziecie Państwo „od ręki” a podpis kwalifikowany uzyskacie w trybie ekspresowym w ciągu 30 minut. Zatem zapraszamy do PPT CERTUM mieszczącego się w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 5A, tel. (62) 76-76-999.