Szkolenie – podpis elektroniczny

szkolenieUpowszechnienie dokumentu i podpisu elektronicznego w relacjach pomiędzy biznesem, administracją publiczną oraz osobami fizycznymi niesie za sobą znaczące oszczędności oraz możliwość zdalnego podejmowania czynności prawnych. Już dziś przedstawiciele i pracownicy zarówno firm jak i instytucji posługują się dokumentami elektronicznymi takimi jak: umowy i faktury elektroniczne, decyzje administracyjne, dokumenty zawierające dane osobowe lub inne dane prawnie chronione oraz innymi dokumentami, które ze względu na wagę zawartych informacji opatrywane są podpisem elektronicznym lub szyfrowane.

W związku z powyższym firma ELPRO-Bis świadcząca usługi związane z podpisem elektronicznym przygotowała dla Państwa szkolenie.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do świadomego stosowania podpisu elektronicznego, bezpiecznej transmisji danych za pośrednictwem Internetu oraz zabezpieczania dokumentów elektronicznych przed kradzieżą lub sfałszowaniem.