WebNotarius – podpis elektroniczny bez granic !

notarius     Została udostępniona najnowsza wersja usługi WebNotarius, która jest pierwszą powszechnie dostępną, teraz nieodpłatną usługą walidacji, czyli sprawdzenia certyfikatów, dokumentów elektronicznych i ważności podpisów elektronicznych stosowanych w państwach europejskich, w tym we wszystkich należących do Unii Europejskiej. Niewątpliwie przyczyni się ten fakt do zniesienia granic dla zastosowań podpisu elektronicznego w obszarze od Lizbony do Władywostoku. Usługa jest dostarczana przez Unizeto Technologies SA, kwalifikowany podmiot świadczący usługi związane z podpisem elektronicznym – poprzez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji. Unizeto korzystając ze swojego doświadczenia wynikającego z długoletniej działalności na rynku globalnych usług certyfikacyjnych i współpracy z wieloma centrami certyfikacji oraz wykorzystując europejskie listy TSL udostępnia najnowszą wersję systemu, która daje szerszą gamę usług, w tym możliwość sprawdzenia statusu i ważności dowolnego z np. ponad 400 (sic !) różnych rodzajów certyfikatów wydawanych w krajach członkowskich UE.