Zapomniałeś PIN-u do karty ? Chcesz zmienić PIN ? Co robić ?

Zmiana_PIN_2Zmiana kodu PIN (nadanie nowego kodu PIN) jest możliwa za pomocą oprogramowania proCertum CardManager.

Aby zmienić PIN należy w oprogramowaniu CardManager wybrać zakładkę Profil bezpieczny i nacisnąć przycisk Zmień PIN. Aplikacja poprosi nas o podanie starego kodu PIN i wprowadzenie nowego kodu PIN. Ponadto zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu PIN. Aby zatwierdzić wprowadzony PIN należy nacisnąć przycisk OK. Program proCertum CardManager potwierdza poprawność dokonanych zmian.

Jeżeli natomiast zapomnieliście Państwo swojego PIN-u należy w oprogramowaniu CardManager wybrać zakładkę Profil bezpieczny i nacisnąć przycisk Nowy PIN. Aplikacja poprosi nas o podanie kodu PUK i wprowadzenie nowego kodu PIN. Ponadto zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wprowadzonego kodu PIN. Aby zatwierdzić wprowadzony PIN należy nacisnąć przycisk OK. Program proCertum CardManager potwierdza poprawność dokonanych zmian.