Zestaw cryptoCertum do współpracy z CEPiK

SAMOCHODYZestaw cryptoCertum jest także niezbędnym nośnikiem certyfikatu wydawanego przez MSWiA w celu autoryzacji przy współpracy z SI CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Karta kryptograficzna, oprogramowanie CRS i czytniki zawarte w zestawie uzyskały pozytywną opinię ministerstwa.

Zastosowanie:

  • Komunikacja z systemem CEPiK:  (straż miejska/gminna, stacje kontroli pojazdów, komornicy sądowi/skarbowi, inne uprawnione podmioty*)
  • Uwierzytelnianie w ramach domeny
  • Zdalne uwierzytelnianie do systemów teleinformatycznych i sieci VPN
  • Uwierzytelnianie w systemach kontroli dostępu
  • Obsługa certyfikatów klucza publicznego – podpis niekwalifikowany i szyfrowanie danych

 *) na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) korzystających z programu komputerowego przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) do udostępniania, poprzez sieć publiczną – Internet, danych i informacji gromadzonych w Systemie Informatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK).

Zestaw cryptoCertum Netto Brutto
cryptoCertum z czytnikiem 169,00 zł 206,18 zł
cryptoCertum bez czytnikiem 105,00 zł 128,10 zł